StigDesign logo

Reklame

Stacks Image 8

"Annonse er en betalt melding som gjengis i en avis, et blad, på internett eller et annet offentlig sted. Annonser inneholder oftest reklame, men kan også være ikke-kommersielle bekjentgjørelser. Annonsene kan være både store helsides annonser og mindre enspalte- eller rubrikkannonser. De fleste aviser har sine egne annonseavdelinger som tar imot tekst og budskap og lager enkle annonser for annonsørene. Større annonser utformes gjerne av reklamebyråer." (Wikipedia)


Så var det dette med å bli synlig i konkurransen med alle andre annonsører. Aviser, i større grad enn andre annonsemedia, kan virke overfylte, og det øker sjansen for å bli oversett. Får din annonse riktig uttrykk? Er den i tråd med din grafiske profil?
© 2017 StigDesign | 8402 Sortland